לך כנוס או לך רד

בדרך לכותל | מאת ישראל גולדברג, מנכ"ל קרן אביה

שבת פורים בכותל היא חוויה שמחה ומרוממת. בעלי התפילה שזרו ניגונים מוכרים כמו “שושנת יעקב צהלה ושמחה” ו”ליהודים הייתה אורה ושמחה”… גם בכותל…
ביציאה מהכותל ניצב בימי הקורונה דוכן לחלוקת בקבוקי מים, עוגות ומיץ ענבים לקידוש של שבת לכל מתפלל ללא הגבלה. את החלוקה מבצעים דיילים חביבים, של הקרן למורשת הכותל, בראשות סולי אליאב.
מחמם את הלב לראות מחווה נפלאה של חסד ליד שריד בית מקדשנו. שהרי מקובל עלינו מבית מדרשו של הראי’’ה קוק שבית שלישי יבנה בזכות אהבת חינם, כתשובת המשקל לאווירה החברתית הקשה ששררה בתקופה שקדמה לחורבן בית שני.

הרב צבי יהודה שוחח אתנו רבות על החשיבות של היחס בין אדם לחברו, בעיקר בדור שלנו, דור הגאולה. ‘’דרך ארץ קדמה לתורה’’ – אי אפשר להתקרב לתורה ולאבינו שבשמים ללא דרך ארץ. ‘’אברהם אבינו המחנך הענק שלנו הוריש לנו תכונות נפש: רחמנים ביישנין וגומלי חסדים – מידות תרומיות של עדינות, נתינה ומסירות נפש על הכלל. הכרת הטוב לבורא עולם, אהבה עצומה לכול בריה, הקרבה, קירוב רחוקים, הכנסת אורחים ביד רחבה ובלב חפץ ולימוד זכות על כול אדם”.
היחס של אברהם אבינו ללוט האחיין המרדן שלו הוא דוגמה ומופת של הכלה וסובלנות. אברהם מציע ללוט להיפרד כדי שלא לייצר חיכוך שיביא לשנאה במשפחה.
לא בכפיה דתית אלא בהתחשבות. לוט בוחר ללכת אחר נטייתו הקלוקלת דווקא לחברה שמתאימה לו בסדום. כשאברהם שומע שלוט נפל בשבי הוא מוסר נפשו עבורו, להצילו, על אף שלוט בגד בו ודבק בחבורת פושעים ורשעים.
כשמשה רבנו יוצא בשליחות לפסגת הר סיני כדי לקבל את התורה ממש מידיו של הקב’’ה, רוב עם ישראל בחוסר סבלנות ובחוסר הכרת הטוב, חוטא בחטא העגל. הקב’’ה מוריד את משה מההר ומנקודת השיא הגבוהה ביותר שהגיעה אליה בן אנוש. משה ממש מגורש מהר סיני בגלל הנפילה במידות רעות והמחדל הרוחני בפיקוד העורף – ״לך רד!!! כי שחט עמך״. חז״ל הדגישו לנו כי לא הייתה כוונה לעבוד בעבודה זרה אלא בניסיון לסלול מסילות חדשות ‘’עוקפות משה רבנו’’ שבא מחוסר סבלנות, חוסר אמונה ומיעוט בהכרת הטוב.
***
בהפגנות הפרועות בבלפור ובמאה שערים, אנו רואים דפוס זהה של זלזול בוטה בכללי השמירה על ריחוק חברתי, חוסר שימוש במסכות והתנהגות שפוגעת ומסכנת חיי אדם. אין כל סיבה בעולם שתצדיק פגיעה בזולת. היחס של בין אדם לחברו הוא ברומטר חברתי שמגלה מי לוחמים עבור ערכים נעלים ומי באים להרוס את מרקם חיי האחדות ולזרות שנאה, הרס ואנרכיה חברתית ושלטונית במדינת ישראל.
התשובה כנגד ״לך רד״ מופיעה במגילת אסתר בפסוק ״לך כנוס את כל היהודים…’’ בזמן שרוב היהודים מתכנסים סביב שליחות או מטרה חשובה באה הגאולה על כולנו.
כשאני רואה יהודים רבים שמצייתים בקנאות להוראות משרד הבריאות. ממהרים להתחסן, מקפידים על עטיית מסכה, גם על האף, בלי תירוצים, מתפללים בחצרות קודשיך בצינה ובשרב. כוהנים יוצאים מביתם ועומדים יחפים בשלג במנייני הרחוב, כדי שלא לפספס אפילו פעם אחת את המצווה דאורייתא לברך את עם ישראל. הדבר מזכיר לי את סיפורי הגבורה על נשים אמיצות, שסיכנו עצמן וטבלו באישון לילה, בנהר הקפוא בסיביר, למרות איסור השלטונות. כל אלה מקיימים, אז והיום, בגופם ובנפשם את הציווי הא-לוקי: ‘’והיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש’’.
ליבי מתמלא גאווה שאני חלק מהעם הנפלא הזה. העם שממשיך בדרכו של אברהם אבינו ולומד ממידותיהם הענקיות של האבות והאימהות.
כולי תפילה שבמערכת הבחירות הקרובה נדע לבחור במי שממשיכים בדרכו של אברהם אבינו דרך של אחדות וחסד. דרך של ירושת הארץ תוך החלת ריבונות ישראלית לכל אורכה ורוחבה.
שנזכה בהנהגה מאחדת ואמיצה שלא מפחדת ולא מתקפלת. שנלחמת בעמלק, באירן, בסוריה, בעזה ובלבנון. הנהגה שפועלת בתוקף לתקן את האיוולת של פסיקות בג’’צ, שפועל במרץ ובקצב מסחרר למחוק את הצביון היהודי של מדינת ישראל להכניס גיור רפורמי ולהפוך אותנו חו’’ח ל’’מדינת כל אזרחיה’’. בג’’ץ מוביל גם בפסיקה שלו, באופן כמעט שיטתי, לשיתוק כושר ההתרעה של מדינת ישראל מול ארגוני הטרור הפלסטיני והחמאסי.
***
אך לא אלמן ישראל!!! צריך וניתן בע’’ה לאחות את השסעים בעם. ניתן למנות שופטים בעלי לב יהודי חם. ניתן להתחסן ולנצח את הקורונה. ניתן להמשיך בקו הבלתי מתפשר של נתניהו מול אירן. הכול תלוי בעז’’ה במודעות שלנו ובמעורבות החברתית שלנו. ואפשר כמובן גם להשפיע בקלפי.
שבת שלום מתוך קוממיות ישראל, גיור כהלכה, אחדות ופיוס לאומי.

כתבות נוספות בקטגורית בדרך לכוותל