שאלות ותשובות

שאלות ותשובות בנושאים שונים בתרבות יהודית. אתם מוזמנים לשאול כאן שאלות ואחד המומחים שלנו יענה לכם בקרוב. תקבלו עדכון לאימייל שלכם כאשר השאלה תפורסם.

יד כותבת מכתב

שאלות הלכתיות בעניני דיומא

ותן טל ומטר

עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש מסתפק אם אמר כראוי מבואר בשולחן ערוך (קיד, ח), על פי הירושלמי, שאם אדם מתספק אם אמר בקיץ 'מוריד הגשם' או לא, אם לא עברו שלושים יום משהפסיקו להזכיר גשמים, הרי הוא בחזקת שהזכיר גשמים וצריך לחזור ולהתפלל, ואם עברו שלושים יום, אינו חוזר.אדם שיודע בעצמו שהוא מתרגל מהר לשינוי וזוכר אף בפחות משלושים יום, האם יכול לסמוך על

קרא עוד »

סוכות

עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש סוכות בד מה דין סוכות בד שדרכן לנוע ברוח יותר משלושה טפחים לכל כיוון? האם הדפנות שלהן נחשבות למחיצה שעומדת ברוח מצויה? כל עוד המחיצות נשארות מחוברות ולא מתנתקות מהרצפה או מהסכך יותר משלושה טפחים הן כשרות. אין פסול בכך שהן נעות ברוח יותר משלושה טפחים. כך שמעתי מהגאון הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל. טיולים בחג מי שיוצא לטיול

קרא עוד »

מאה ברכות ביום

עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש חיוב מאה ברכות לנשים האם נשים חייבות באמירת מאה ברכות ביום כמו גברים? “נראה שאינן חייבות. החשבון של מאה הברכות כלול בעיקרו משלוש תפילות היום וברכות קריאת שמע, ונשים פטורות מחלק מהתפילות והברכות, אז קשה לומר שחז”ל חייבו אותן להשלים כל כך הרבה ברכות נוספות ביום”. לגרום ברכות נוספות בשבת כשחסרות ממניין מאה ברכות (בעקבות התפילות הקצרות יותר), האם

קרא עוד »
פירות וירקות

שו"ת – תרומות ומעשרות

עם הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש נוסח קצר בהפרשת תרומות ומעשרות מי שאינו מבין כראוי את תהליך תרומת ומעשרות, האם מותר לו לומר בקיצור: "כל ההפרשות וחילול מעשר שני יחולו כמו שכתוב בנוסח שבסידור שברשותי", ויפריש מטבע לחילול מעשר שני? "רק בשעת הדחק גדולה למי שאינו מסוגל להפריש כראוי. החזון איש התיר, אבל אין לסמוך על זה שלא בשעת הדחק".  מעשר ראשון ללוויים בזמננו האם

קרא עוד »
מנורת לילה

שו"ת – הלכות שבת

עם הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש כיבוי אור בחדר הילדים בשבת מה אפשר לעשות בשבת אם שכחו לכבות אור בחדר של הילדים, והאור מקשה עליהם לישון? "אם אין לילדים מקום לישון, מכיוון שמדובר במלאכת כיבוי, שהיא מדרבנן, מותר לקטן לעשות מלאכה דרבנן לצורך עצמו (ראו באור הלכה שמג, א 'מדברי'). עדיף שקטן מתחת לגיל חינוך יכבה, ועדיף שיכבה בשינוי, למשל במרפק או במקל". שכחו לכבות

קרא עוד »

שו"ת – טבילת כלים

עם הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש שאלות לגבי כיבוד הורים אכילה בביתו של מי שלא הטביל את כליוהאם ניתן לאכול בביתו של אדם שאינו מדקדק במצוות ולא הטביל את כליו?"טבילת כלים היא חובה מהתורה. עם זאת כלי שלא הוטבל אינו טרף, וגם המאכל שבו לא נטרף. על הבעלים מוטלת החובה להטביל את הכלי, וכל עוד אינם עושים כן הם מבטלים מצווה."חז"ל אסרו להשתמש בכלי לפני הטבלתו

קרא עוד »

שו"ת – בנושא תשעה באב

שו"ת | עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש שאלות לגבי כיבוד הורים צום למעוברות ומניקות השנה שצום תשעה באב נדחה ליום ראשון, מה הדין של צום למעוברות ומיניקות?  "לא לצום". מה יעשו עם הבדלה? האם להבדיל מייד או לחכות לבוקר?  "יבדילו מייד במוצאי שבת. לא על יין ולא על מיץ ענבים אלא על תה או קפה".  נעליים נוחות שאינן עשויות מעור  האם מותר בתשעה באב

קרא עוד »

שו"ת – בניין בית המקדש השלישי בימינו 

שו"ת | עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש שאלות לגבי כיבוד הורים בניית בית המקדש השלישי: בידינו או בידי שמיים? האם בית המקדש השלישי ירד בנוי מן השמיים או שאנחנו נבנה אותו? "הרמב"ם מנה בספר המצוות (מצווה כ) מצוות עשה לבנות בית המקדש. לעומת זאת במדרש תנחומא (פרשת נח) מובא שמקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמיים. רש"י ותוספות הביאו מדרש זה (בשבועות דף טו). יש

קרא עוד »
ילד ומבוגר שוכבים על שטיח ומביטים אחד בשני

שו"ת – כיבוד הורים

שו"ת | עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש שאלות לגבי כיבוד הורים קימה מפני הורים האם חייבים לעמוד מפני ההורים? בשולחן ערוך (רמ, ו) מבואר שצריך לעמוד, אבל נראה שאנשים אינם מקפידים על זה היום. כנראה מוחלים. האם ראוי לאבא להנהיג בביתו שעומדים מפניו, כפי שהיה נהוג פעם וכמבואר בשולחן ערוך? תלוי מי ההורים ומי הילדים. ההורים צריכים לחשוב אם הדבר מוסיף לחינוך הילדים או

קרא עוד »
רגל בועטת בכדור

שו"ת – ספורט תחרותי

שו"ת | הרב יעקב אריאל שאלה: האם מותר לפי ההלכה לצפות במשחקי כדורגל ושאר משחקי ספורט תחרותי? זה לא אסור. אומנם זה ודאי לא ראוי ולא מתאים לרוח התורה. טוב לעשות כושר וראוי שכל אחד יעשה כחצי שעה כושר או ספורט ביום או לפחות פעמיים בשבוע, אבל לצפות באחרים שמשחקים יש בזה ביטול תורה ובזבוז זמן. במקום שאלפי אנשים צופים בכמה שחקנים על המגרש, היה נכון יותר שאלפי אנשים יתעמלו לבריאות גופם, וכמה אנשים

קרא עוד »

שאלות הלכתיות בעניני דיומא

ותן טל ומטר

עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש מסתפק אם אמר כראוי מבואר בשולחן ערוך (קיד, ח), על פי הירושלמי, שאם אדם מתספק אם אמר בקיץ 'מוריד הגשם' או לא, אם לא

קרא עוד »

סוכות

עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש סוכות בד מה דין סוכות בד שדרכן לנוע ברוח יותר משלושה טפחים לכל כיוון? האם הדפנות שלהן נחשבות למחיצה שעומדת ברוח מצויה? כל עוד

קרא עוד »

מאה ברכות ביום

עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש חיוב מאה ברכות לנשים האם נשים חייבות באמירת מאה ברכות ביום כמו גברים? “נראה שאינן חייבות. החשבון של מאה הברכות כלול בעיקרו משלוש תפילות

קרא עוד »
פירות וירקות

שו"ת – תרומות ומעשרות

עם הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש נוסח קצר בהפרשת תרומות ומעשרות מי שאינו מבין כראוי את תהליך תרומת ומעשרות, האם מותר לו לומר בקיצור: "כל ההפרשות וחילול מעשר שני יחולו

קרא עוד »
מנורת לילה

שו"ת – הלכות שבת

עם הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש כיבוי אור בחדר הילדים בשבת מה אפשר לעשות בשבת אם שכחו לכבות אור בחדר של הילדים, והאור מקשה עליהם לישון? "אם אין לילדים מקום

קרא עוד »

שו"ת – טבילת כלים

עם הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש שאלות לגבי כיבוד הורים אכילה בביתו של מי שלא הטביל את כליוהאם ניתן לאכול בביתו של אדם שאינו מדקדק במצוות ולא הטביל את כליו?"טבילת כלים

קרא עוד »

שו"ת – בנושא תשעה באב

שו"ת | עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש שאלות לגבי כיבוד הורים צום למעוברות ומניקות השנה שצום תשעה באב נדחה ליום ראשון, מה הדין של צום למעוברות ומיניקות?  "לא לצום".

קרא עוד »
ילד ומבוגר שוכבים על שטיח ומביטים אחד בשני

שו"ת – כיבוד הורים

שו"ת | עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש שאלות לגבי כיבוד הורים קימה מפני הורים האם חייבים לעמוד מפני ההורים? בשולחן ערוך (רמ, ו) מבואר שצריך לעמוד, אבל נראה שאנשים

קרא עוד »
רגל בועטת בכדור

שו"ת – ספורט תחרותי

שו"ת | הרב יעקב אריאל שאלה: האם מותר לפי ההלכה לצפות במשחקי כדורגל ושאר משחקי ספורט תחרותי? זה לא אסור. אומנם זה ודאי לא ראוי ולא מתאים לרוח התורה. טוב לעשות כושר וראוי שכל אחד יעשה כחצי

קרא עוד »

שאלות לאהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה

איך לשמוח

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה: הנה מתחיל לו חודש אדר ואומרים “משנכנס אדר מרבין בשמחה”, ואני כולי בדיכאון אחד גדול מהמצב. איך אפשר לשמוח?תשובה: כל כך הרבה אנשים סובלים מדיכאון בחברה שלנו. נשאל למה? למה אנחנו עצובים? איך זה שבחברת שפע ונתוני חיים טובים מאי פעם, הצד הנפשי דווקא נחלש?הרב קוק כותב בפסקה “שמחת הרצון החופשי” באורות הקודש על העצבות שהיא שנואה על ה’ יתברך.

קרא עוד »

למה ללכת מכות

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה בפרשה שלנו מובאות המכות האחרונות החותמות את עשרת המכות. המכות החינוכיות המביאות לדעת אלוקים. אבל לא עדיף אחרת? בדרך של שיכנוע, בדרך של אהבה? אולי רק באהבה ננצח? “לא באו רעמים אלא לפשוט עקמומיות שבלב”. הרעם מפחיד ברמה הכי פשוטה, וזה דוקא מה שמיישר עקמומיות שבלב? אנחנו יודעים שהיחס שלנו לריבונו של עולם מושתת על אהבה אבל גם על יראה. אולי

קרא עוד »

ציפייה בין הורים לילדים

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה: האם נכון לצפות לדבר מה מהילדים?תשובה: למה זה כל כך מסובך? אם לא נצפה מהם ניתן להם להניח שאיננו חושבים שהם מסוגלים ובעצם נותיר אותם ללא אמון. והרי כל ילד צריך מבוגר שיאמין בו, גם הקב”ה האמין בעולמו ובראו. אמון מאפשר לילד לחבר בין המצוי לרצוי.אך אם נצפה מהם, יש אומרים, שזה בעצם מתוך מימוש הצרכים שלנו, מילוי חסכים ופיצוי

קרא עוד »

האומץ להאמין / דגנית פלח

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה מְדַמְיֶנֶת אוֹתָךְ אָדָם גָּדוֹל ,מוֹעִיל וְיָכוֹל בְּחַיָּיו,כָּךְ,מַאֲמִינָהבָּךְרוֹצָה שֶׁתִּגְדְּלִילִהְיוֹת שׁוֹאֶפֶת. וְאֶת חַיַּיִךְ בְּעַצְמֵךְ עוֹשָׂה.אָז לֹא מְנַסָּה לַעֲשׂוֹת, שֶׁתִּהְיִי תָּמִיד מְרֻצָּה. רוֹצָה שֶׁהַהַצְלָחוֹת יִהְיוּ אֲמִתִּיּוֹת.אָז לֹא סוֹלֶלֶת לָךְ בִּמְקוֹמֵךְ אֶת הַדֶּרֶךְ אֲלֵיהֶם. רוֹצָה שֶׁתִּלְמְדִי לְהִסְתַּדֵּר עִם כָּל גְּוָנֵי הָאֲנָשִׁים.אָז לֹא מְבַקֶּשֶׁת מֵהֶם לְהִשְׁתַּנּוֹת עֲבוּרֵךְ.רוֹצָה שֶׁתִּפָּגְשִׁי עִם עַצְמֵךְ, עִם הַחֻלְשׁוֹת וְהַכּוֹחוֹת שֶׁבָּךְ.אָז לֹא מְיַשֶּׁרֶת לָךְ אֶת הַמַּהֲמוֹרוֹת, שֶׁיּוֹצְרִים לִמּוּדִים, מִבְחָנִים, מִסְגְּרוֹת וּמוֹרוֹת.רוֹצָה שֶׁתְּפַתְּחִי מִשְׁמַעַת

קרא עוד »

לתת את הנשמה ואת הלב

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה יש לתת בגבורה כמו גבורות גשמים שניתנים לפי המקבל. אם ינתן לנו כל השפע האפשרי האלוקי נהיה במבול שיימחה את הכול מעל פני האדמה. הגשמים ניתנים בגבורת הצמצום כדי שיהיה כח למקבל לקבלם. אנו פוגשים, לא אחת, ילדים שהושקע בהם כל כך הרבה והם מגיבים תגובות בעיתיות. יש ילדים שהמסר שלהם: “השקעתם – אבל לא מספיק, אני חייב וצריך הרבה יותר”.

קרא עוד »

האחריות שבחינוך

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה: אני מבינה שחובתי לחנך את ילדי אבל האם בטעויותי אני עלולה ליצור אצלם נזק נפשי? אנחנו לפעמים טועים… אבל מה המשמעות של הטעויות שלנו? יש שיגידו שכל טעות שלנו היא נזק בלתי הפיך לילד, זה מה שישנה לו את כל איכות האישיות שלו, את כל מסלול חייו! אמירה זו מבוססת על שתי הנחות יסוד: א. שהילד שלנו הוא חלש, פריק,

קרא עוד »

אור של תורה וקדושה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה: “אולי לבן שלי לא מתאים להיות דתי?”תשובה: הילדים שלנו שייכים לקדושה, שאיפתם העמוקה היא שאיפת קודש, למרות כל המחשכים והתנהלותם המעשית. האמון שלנו בילדינו ובעובדה הזו מתחזק אצלנו בחנוכה.בחנוכה נפגשים עם מלכות יון שהחשיכה את עיניהם של ישראל כשולי הקדרה. מה כל כך חשוך ביון? הרי ענינם הוא חכמה ועם ישראל מעריך חכמה ומדמה אותה לאור? גם חכמות החול נחשבות

קרא עוד »

הכרת הטוב

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה הזמזום של הזום לא מפסיק להטריד את ההורים שבינינו ויותר מאשר הרעש, השקט של חוסר בעבודות הלימודים מוציא אתנו מדעתנו. איך זה קרה לנו שהכניסו לנו את בית הספר לבית? למרות המאמצים של בתי הספר והמורים לא כל הילדים נכנסים, לא כל הילדים לומדים. ואנחנו… משתגעים. מי ששפר גורלו הוא עובד חיוני. מי שלא – אכל אותה. המאותגרים ביותר בתקופה זו,

קרא עוד »

מנה חמה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה: למה חם קיבל כזו “מנה חמה” על היחס שלו לאביו? מה כבר עשה? למה מגיע לו להיות עבד עבדים לאחיו?  תשובה: הקללה שקילל נח את בנו אינה אלא תוצאה טבעית של מעשיו. אדם שלא יודע להיות במקום הנכון ביחס להורים שלו, גם בחברת השווים, מאבד את מקומו ונהיה נחות מהם. בדור שלנו משווים קטנים לגדולים, ומתיחסים בטעות בשוויון להורים ולילדים.

קרא עוד »

הכרת הטוב

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה הגענו ל”אחרי החגים” והחזרה חשגרה רחוקה מאיתנו . איך מתמודדים עם המצב המוזר שנכפה עלינו? אחת הדרכים שהם מפתח לכל החיים תמיד שזה יסוד החטא וכנראה כך הוא נתקן “הכרת הטוב “ אדם הראשון בפרשתנו כפר בטובה . במקום להודות על אישתו תלה בה את חטאו . העמדה ששמה אותנו במצב של רגשות לא נעימים שנובעת ממחשבה שהאושר הוא תלוי בנסיבות

קרא עוד »

גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה איך מחנכים לגילוי כבוד מלכות ה' בעולם, במיוחד בדור שילדים מקבלים עם הולדתם חולצות שכתוב עליהן "אני מלך", "אני נסיך"?בראש השנה אנחנו מבקשים מריבון העולמים שיגלה כבוד מלכותו עלינו. מה המשמעות של זה? "בתוך ארמון רק רצון המלך נעשה". איך מחנכים לקבלת עול מלכות שמיים, להתאמת רצונותינו לרצון גבוה?מובן שאיננו יכולים להתאים את רצוננו לרצון ה' אם אנחנו מורגלים לחפש את

קרא עוד »
יד עוצרת

לדעת לומר לא

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שלום לכולם. קיבלתי כל מיני ד"שים בתקופה הזו. היו שכתבו לי "איזו תקופה כיפית, איזה ילדים מהממים יש לי. למה אני שולחת אותם למסגרות? הם גדלים כל כך יפה בבית. כולם נהיו רגועים יותר". והיו גם דברים כמו "אני לא מאמינה שזה הבית שלי. בשעת האמת' כשכולנו התכנסנו יחד, הגענו למצבים קשים שמעולם לא היו לנו. אני מתביישת לספר. מתי הדבר

קרא עוד »

דמי בנפשך שאת סלע

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שלום לכולם. קיבלתי כל מיני ד"שים בתקופה הזו. היו שכתבו לי "איזו תקופה כיפית, איזה ילדים מהממים יש לי. למה אני שולחת אותם למסגרות? הם גדלים כל כך יפה בבית. כולם נהיו רגועים יותר". והיו גם דברים כמו "אני לא מאמינה שזה הבית שלי. בשעת האמת' כשכולנו התכנסנו יחד, הגענו למצבים קשים שמעולם לא היו לנו. אני מתביישת לספר. מתי הדבר

קרא עוד »

בן בדרך רחוקה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה הבן שלי התרחק מאוד מהדרך. יש לו אידאולוגיות הפוכות משלנו, ואחרי הוויכוח האחרון הוא החליט שהוא גם לא מדבר איתנו. זה נמשך כבר חצי שנה. יש מה לעשות? תשובה אני רוצה לענות לכם על פי עיקרון שפגשתי בהגדתו של הרב אלי אדלר בעניין פסח שני. בליל הסדר אנו פוגשים את כל סוגי הבנים. את החכם, ששואל שאלות לעניין, את הרשע,

קרא עוד »

קורונצ'ולנט

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שלום לכולם. קיבלתי כל מיני ד"שים בתקופה הזו. היו שכתבו לי "איזו תקופה כיפית, איזה ילדים מהממים יש לי. למה אני שולחת אותם למסגרות? הם גדלים כל כך יפה בבית. כולם נהיו רגועים יותר". והיו גם דברים כמו "אני לא מאמינה שזה הבית שלי. בשעת האמת' כשכולנו התכנסנו יחד, הגענו למצבים קשים שמעולם לא היו לנו. אני מתביישת לספר. מתי הדבר

קרא עוד »

כשאחד מאיתנו עובר שינוי

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלהאנחנו נשואים שבע שנים. בשנים הראשונות הכול היה די טוב, לפחות כך חשבתי. לפני כשלוש שנים הרגשתי שמשהו לא טוב לי. לא יכולתי לזהות מה בדיוק קרה לי, ולפני כשנה הלכתי לבד לטיפול פסיכולוגי. בטיפול הבנתי שכל החיים שלי לא נתתי ביטוי לעצמי ולצרכים שלי, ובסיוע הפסיכולוגית שלי עשיתי שינויים רבים. הבעיה היא שהטיפול גרם לריחוק ביני לבין בעלי. הוא לא מבין

קרא עוד »

נחש בתחפושת

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלהבמאמרך הקודם אמרת בשם ספר העיקרים שכיבוד הורים הוא יסוד לעבודת ה'. לצערי נראה לי שאילו הייתי מכבדת את הוריי, לא הייתי עובדת ה' בכלל. הם עשו ועושים הכול כדי למנוע ממני להיות שומרת תורה ומצוות. זה פרימיטיבי בעיניהם ומנוגד לחיים, והם ממש מרחמים עליי. האם זה נכון בכל מקרה?   תשובהשאלת שאלה מצוינת, אבל היא קוראת לנו להעמיק מבט. בדיון

קרא עוד »

הידוק החגורה עקב שמחות במשפחה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלהיש לנו עשרה ילדים, ויש קשר טוב ביניהם למרות פערי הגילים והם מפרגנים ועוזרים זה לזה. בעלי ואני עובדים, מתפרנסים בכבוד כדי לחיות ביום-יום ברווח ולא בצמצום. יש חסכונות מועטים ביותר מתוך חשיבה שעדיף לחיות ברווחה מלחסוך ולחיות בצמצום. ברוך ה' שניים מילדינו מתחתנים בחודשים הקרובים, ההוצאות גדולות, ונצטרך להצטמצם במותרות ובדברים לא הכרחיים לפחות שנה. אני חוששת שהילדים שלנו, שלא

קרא עוד »

איך אפשר לכבד את אמא

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אימא שלי התקשרה והודיעה לי שהיא מגיעה להתארח בארץ שבועיים לפני פסח. מאוד קשה לי שהיא לא מוצאת זמן אחר כל השנה, ודווקא בזמן הכי פחות נוח היא מתייצבת. היא כמובן מצפה לאוכל טוב (מי מפעיל מטבח במתכונת מלאה בזמן הזה?) ומצפה שנצא איתה לטיולים בסביבה דקה לפני פסח! איך אני יכולה לכבד אותה? תשובה יש לך מישהי בחייך שאת

קרא עוד »

חזרתי בתשובה, ולאבא קשה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלהאני רווק בן 28. בא ממשפחה מסורתית. לפני כמה שנים חזרתי בתשובה והמשכתי בשגרת חיי, בעבודתי ובלימודיי. דווקא עכשיו שאני מתחזק המשפחה שלי נגדי. זה התחיל באבא שלי, שלא מסוגל לשמוע דברי תורה בשולחן שבת ולועג לי ולשינויים שאני עושה, ונמשך בזה שהוא לא יכול לשמוע אותי מדבר עם אחיי ואחיותיי בכל מה שקשור גם לחינוך שלהם וגם לדת, לאמונה ולחיים,

קרא עוד »

שאלות לאהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה

איך לשמוח

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה: הנה מתחיל לו חודש אדר ואומרים “משנכנס אדר מרבין בשמחה”, ואני כולי בדיכאון אחד גדול מהמצב. איך אפשר לשמוח?תשובה: כל כך הרבה אנשים סובלים מדיכאון בחברה שלנו. נשאל למה? למה אנחנו עצובים? איך זה שבחברת שפע ונתוני חיים טובים מאי

קרא עוד »

למה ללכת מכות

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה בפרשה שלנו מובאות המכות האחרונות החותמות את עשרת המכות. המכות החינוכיות המביאות לדעת אלוקים. אבל לא עדיף אחרת? בדרך של שיכנוע, בדרך של אהבה? אולי רק באהבה ננצח? “לא באו רעמים אלא לפשוט עקמומיות שבלב”. הרעם מפחיד ברמה הכי פשוטה, וזה

קרא עוד »

ציפייה בין הורים לילדים

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה: האם נכון לצפות לדבר מה מהילדים?תשובה: למה זה כל כך מסובך? אם לא נצפה מהם ניתן להם להניח שאיננו חושבים שהם מסוגלים ובעצם נותיר אותם ללא אמון. והרי כל ילד צריך מבוגר שיאמין בו, גם הקב”ה האמין בעולמו ובראו. אמון

קרא עוד »

האומץ להאמין / דגנית פלח

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה מְדַמְיֶנֶת אוֹתָךְ אָדָם גָּדוֹל ,מוֹעִיל וְיָכוֹל בְּחַיָּיו,כָּךְ,מַאֲמִינָהבָּךְרוֹצָה שֶׁתִּגְדְּלִילִהְיוֹת שׁוֹאֶפֶת. וְאֶת חַיַּיִךְ בְּעַצְמֵךְ עוֹשָׂה.אָז לֹא מְנַסָּה לַעֲשׂוֹת, שֶׁתִּהְיִי תָּמִיד מְרֻצָּה. רוֹצָה שֶׁהַהַצְלָחוֹת יִהְיוּ אֲמִתִּיּוֹת.אָז לֹא סוֹלֶלֶת לָךְ בִּמְקוֹמֵךְ אֶת הַדֶּרֶךְ אֲלֵיהֶם. רוֹצָה שֶׁתִּלְמְדִי לְהִסְתַּדֵּר עִם כָּל גְּוָנֵי הָאֲנָשִׁים.אָז לֹא מְבַקֶּשֶׁת מֵהֶם לְהִשְׁתַּנּוֹת

קרא עוד »

לתת את הנשמה ואת הלב

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה יש לתת בגבורה כמו גבורות גשמים שניתנים לפי המקבל. אם ינתן לנו כל השפע האפשרי האלוקי נהיה במבול שיימחה את הכול מעל פני האדמה. הגשמים ניתנים בגבורת הצמצום כדי שיהיה כח למקבל לקבלם. אנו פוגשים, לא אחת, ילדים שהושקע בהם כל

קרא עוד »

האחריות שבחינוך

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה: אני מבינה שחובתי לחנך את ילדי אבל האם בטעויותי אני עלולה ליצור אצלם נזק נפשי? אנחנו לפעמים טועים… אבל מה המשמעות של הטעויות שלנו? יש שיגידו שכל טעות שלנו היא נזק בלתי הפיך לילד, זה מה שישנה לו את כל

קרא עוד »

אור של תורה וקדושה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה: “אולי לבן שלי לא מתאים להיות דתי?”תשובה: הילדים שלנו שייכים לקדושה, שאיפתם העמוקה היא שאיפת קודש, למרות כל המחשכים והתנהלותם המעשית. האמון שלנו בילדינו ובעובדה הזו מתחזק אצלנו בחנוכה.בחנוכה נפגשים עם מלכות יון שהחשיכה את עיניהם של ישראל כשולי הקדרה.

קרא עוד »

הכרת הטוב

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה הזמזום של הזום לא מפסיק להטריד את ההורים שבינינו ויותר מאשר הרעש, השקט של חוסר בעבודות הלימודים מוציא אתנו מדעתנו. איך זה קרה לנו שהכניסו לנו את בית הספר לבית? למרות המאמצים של בתי הספר והמורים לא כל הילדים נכנסים, לא

קרא עוד »

מנה חמה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה: למה חם קיבל כזו “מנה חמה” על היחס שלו לאביו? מה כבר עשה? למה מגיע לו להיות עבד עבדים לאחיו?  תשובה: הקללה שקילל נח את בנו אינה אלא תוצאה טבעית של מעשיו. אדם שלא יודע להיות במקום הנכון ביחס להורים

קרא עוד »

הכרת הטוב

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה הגענו ל”אחרי החגים” והחזרה חשגרה רחוקה מאיתנו . איך מתמודדים עם המצב המוזר שנכפה עלינו? אחת הדרכים שהם מפתח לכל החיים תמיד שזה יסוד החטא וכנראה כך הוא נתקן “הכרת הטוב “ אדם הראשון בפרשתנו כפר בטובה . במקום להודות על

קרא עוד »

גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה איך מחנכים לגילוי כבוד מלכות ה' בעולם, במיוחד בדור שילדים מקבלים עם הולדתם חולצות שכתוב עליהן "אני מלך", "אני נסיך"?בראש השנה אנחנו מבקשים מריבון העולמים שיגלה כבוד מלכותו עלינו. מה המשמעות של זה? "בתוך ארמון רק רצון המלך נעשה". איך מחנכים

קרא עוד »
יד עוצרת

לדעת לומר לא

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שלום לכולם. קיבלתי כל מיני ד"שים בתקופה הזו. היו שכתבו לי "איזו תקופה כיפית, איזה ילדים מהממים יש לי. למה אני שולחת אותם למסגרות? הם גדלים כל כך יפה בבית. כולם נהיו רגועים יותר". והיו גם דברים כמו "אני לא מאמינה

קרא עוד »

דמי בנפשך שאת סלע

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שלום לכולם. קיבלתי כל מיני ד"שים בתקופה הזו. היו שכתבו לי "איזו תקופה כיפית, איזה ילדים מהממים יש לי. למה אני שולחת אותם למסגרות? הם גדלים כל כך יפה בבית. כולם נהיו רגועים יותר". והיו גם דברים כמו "אני לא מאמינה

קרא עוד »

בן בדרך רחוקה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה הבן שלי התרחק מאוד מהדרך. יש לו אידאולוגיות הפוכות משלנו, ואחרי הוויכוח האחרון הוא החליט שהוא גם לא מדבר איתנו. זה נמשך כבר חצי שנה. יש מה לעשות? תשובה אני רוצה לענות לכם על פי עיקרון שפגשתי בהגדתו של הרב

קרא עוד »

קורונצ'ולנט

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שלום לכולם. קיבלתי כל מיני ד"שים בתקופה הזו. היו שכתבו לי "איזו תקופה כיפית, איזה ילדים מהממים יש לי. למה אני שולחת אותם למסגרות? הם גדלים כל כך יפה בבית. כולם נהיו רגועים יותר". והיו גם דברים כמו "אני לא מאמינה

קרא עוד »

כשאחד מאיתנו עובר שינוי

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלהאנחנו נשואים שבע שנים. בשנים הראשונות הכול היה די טוב, לפחות כך חשבתי. לפני כשלוש שנים הרגשתי שמשהו לא טוב לי. לא יכולתי לזהות מה בדיוק קרה לי, ולפני כשנה הלכתי לבד לטיפול פסיכולוגי. בטיפול הבנתי שכל החיים שלי לא נתתי

קרא עוד »

נחש בתחפושת

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלהבמאמרך הקודם אמרת בשם ספר העיקרים שכיבוד הורים הוא יסוד לעבודת ה'. לצערי נראה לי שאילו הייתי מכבדת את הוריי, לא הייתי עובדת ה' בכלל. הם עשו ועושים הכול כדי למנוע ממני להיות שומרת תורה ומצוות. זה פרימיטיבי בעיניהם ומנוגד לחיים,

קרא עוד »

הידוק החגורה עקב שמחות במשפחה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלהיש לנו עשרה ילדים, ויש קשר טוב ביניהם למרות פערי הגילים והם מפרגנים ועוזרים זה לזה. בעלי ואני עובדים, מתפרנסים בכבוד כדי לחיות ביום-יום ברווח ולא בצמצום. יש חסכונות מועטים ביותר מתוך חשיבה שעדיף לחיות ברווחה מלחסוך ולחיות בצמצום. ברוך ה'

קרא עוד »

איך אפשר לכבד את אמא

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלה אימא שלי התקשרה והודיעה לי שהיא מגיעה להתארח בארץ שבועיים לפני פסח. מאוד קשה לי שהיא לא מוצאת זמן אחר כל השנה, ודווקא בזמן הכי פחות נוח היא מתייצבת. היא כמובן מצפה לאוכל טוב (מי מפעיל מטבח במתכונת מלאה בזמן

קרא עוד »

חזרתי בתשובה, ולאבא קשה

חוות דעת | הרבנית אהובה צוקרמן, מטפלת זוגית ומשפחה שאלהאני רווק בן 28. בא ממשפחה מסורתית. לפני כמה שנים חזרתי בתשובה והמשכתי בשגרת חיי, בעבודתי ובלימודיי. דווקא עכשיו שאני מתחזק המשפחה שלי נגדי. זה התחיל באבא שלי, שלא מסוגל לשמוע דברי תורה בשולחן שבת ולועג לי ולשינויים שאני עושה, ונמשך

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן