טור וואטסאפ

במדורו הקבוע בעלון גילוי דעת, מתייחס הרב יוני לביא למגוון סוגיות בוערות תוך מענה לשאלות הנשלחות אליו. בהתכתבות וואטסאפ קלילה ומלאת חן הוא מצליח להגיע אל ליבם של בני נוער וצעירים רבים מקרב הציבור הדתי לאומי. טוריו נאספו וראו אור לאחרונה בספרו "היי הרב".